Bezpečnost

  • BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA o bezpečnost se bude starat profesionální security, kterou rozpoznáte podle dresscodu a nápisu SECURITY…budou se starat o pořádek, hlídat festivalový prostor, koordinovat přístupové cesty a kdykoli se na ně můžete obrátit
  • NOUZOVÉ VÝCHODY budou označeny značkami s nápisy EXIT a budou vyznačené na mapkách i na webové aplikaci…v případě nouzového stavu bychom vás informovali prostřednictvím LED obrazovky, security a specielně proškolených pomocníků
  • VNÁŠENÍ NÁPOJŮ je do areálu s ohledem na bezpečnost zakázané
  • ZBRANĚ, OMAMNÉ LÁTKY, OSTRÉ PŘEDMĚTY je zakázáno vnášet do areálu…respektujte pokyny security
  • PSI A JINÁ ZVÍŘATA nebudou do areálu s ohledem na bezpečnost vpuštěni