Parking

  • centrální parkoviště nebude zřízeno, jelikož nejbližší možný prostor se nachází cca 2km od areálu…proto můžete parkovat kdekoli v Českém Brodě na místech k parkování určených vyjma ulic v okolí areálu /zejména v Tuchorazské ulici to nebude možné…berte prosím ohledy na místní obyvatele
  • parkování je zdarma